Christmas is coming: 5 signs that English festive season is just round the corner – Coraz bliżej Święta, czyli 5 oznak, iż Święta w Anglii są już blisko

November 9th. Poland is slowly prepering their Independence Day’s celebrations. Brits, however, are slowly preparing for what is scheduled to happen in around 1,5 months. Have a look at five English festive season markers:

9 listopada. Polska powoli przygotowuje się na Święto Niepodległości. Mieszkańcy Wielkiej Brytanii natomiast powoli przygotowują się do wydarzeń, które zaplanowane są za około 1,5 miesiąca. Zobaczcie pięć wyznaczników sezonu świątecznego w tym kraju:

  1. The hotels’ and shops’ decorations

I work in the hotel business basically since the beginning of my stay in England. It is mostly hotels themselves that mark the beginning of the festive season. When the Head Office starts selling the ‘Turkey and Tisel Breaks’ you can be sure that the decorations will follow shortly afterwards. And so it happened last Friady. Is it too early? I don’t think so. As I mentioned last year, shops are even quicker. The only aspect that stops the Christmas invasion is… Halloween! The day after Halloween shops slowly start turning into the small festive works of art. Initially there is only a few shelves devoted to Christmas but week after week Christms decorations spread all over the shops including the shop windows.

  1. Dekoracje – sklepowe, hotelowe

Pracuję w branży hotelowej praktycznie od początku mojego pobytu w Anglii. To właśnie hotele są jednymi z głównych miejsc wyznaczających początek sezonu. Jeśli tylko siedziba główna firmy zaczyna sprzedawać oferty pod nazwą: ‘Turkey & Tinsel’ wiedz, że dekoracje świąteczne pojawią się lada moment. Tak też stało się już w poprzedni piątek. Za wcześnie? Nie sądzę. Jak już wspomniałam w zeszłorocznym poście, sklepy są jeszcze szybsze. Jedynym aspektem wstrzymującym świąteczną inwazję jest… Halloween! Dzień po Halloween sklepy powoli zaczynają przeradzać się w małe świąteczne cuda sztuki. Początkowo poświęcając Świętom parę półek sklepowych, ale z tygodnia na tydzień rozprzestrzeniając świąteczne dekoracje na cały asortyment łącznie z wystawą sklepową.

2. Christmas Lights switch on on the Oxford Street

Last year I also mentioned the importance of switching on the Christmas lights on the streets. The most important city for the Brits is of course their capital- London. That is why the date of Christmas lights switch on on Oxford Street is (one of) the most important Christmas events. This year, the big day was on 6.11.2016. The event is so important that it involves celebrities’ gigs. This year the biggest star of the line up was Craig David. The first time in the history the event partnered with the charity, raising the money for the organisation called  the National Society for the Prevention of Cruelty to Children (you can donate on their website).

2. Włączenie świątecznych światełek na Oxford Street

O precedensie włączania świątecznych światełek na ulicach miast również wspominałam w zeszłym roku. Najważniejszym miastem dla Brytyjczyków jest oczywiście ich stolica- Londyn. Dlatego data włączenia świątecznych dekoracji na Oxford Street jest jednym z największych (o ile nie największym) corocznych wydarzeń świątecznych. W tym roku wielki dzień przypada na 6.11.2016. Wydarzenie jest na tyle ważne, że towarzyszą mu występy gwiazd estrady. W tym roku gwiazdą wieczoru był Craig David. Po raz pierwszy w historii tegorocznemu wydarzeniu przyświecał szczytny cel- zebranie datków na Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci (wspomóc możecie na stronie NSPCC).

3. The announcement of Coca-Cola Christmas Truck Tour dates 

The moment when Coca-Cola Christmas advert is aired for the first time marks the beginning of the festive season in most of the countries in the world. I don’t know how about you but as a child I have always dreamt of the Coca-Cola truck coming to my little town. This year I will finally fulfill my dream! Coca-Cola Christmas Truck Tour will be returning to the UK for the sixth year in a row.  The truck will visit 44 locations across the country. The full list of dates and locations as well as the atractions planned for this international Christmas symbol’s tour can be found on the UK’s official Coca-Cola website.

3. Ogłoszenie dat i miejsc przejazdu ciężarówki Coca-Coli

Pojawienie się w telewizji reklamy Coca-Coli jest znakiem rozpoczęcia sezonu świątecznego w większości państw na świecie. Nie wiem jak Wy, ale ja jako dziecko zawsze marzyłam, żeby ciężarówka Coca-Coli przyjechała do mojej malutkiej mieściny. W tym roku w końcu spełnię swoje marzenie! Od sześciu lat ciężarówka Coca-Coli odwiedza Wyspy Brytyjskie. W tym roku pojawi się w 44 miastach na terenie całej Wielkiej Brytanii. Pełną listę miejsc oraz atrakcji towarzyszących pojawieniu się tego międzynarodowego symbolu Świąt znajdziecie na angielskiej oficjalnej stronie Coca Coli.

4. The annual John Lewis’ advert

Do you happen to remember last year’s Christmas advert telling the story of an old man living on the moon? The one that moved everybody deeply and made the author of the song used in the video an international star? This was one of the John Lewis adverts. This company’s adverts always tend to convey a message or theme like: friendship, love, loneliness etc. Perhaps in Poland John Lewis Christmas adverts are not that famous but in the UK those masterpieces are anticipated even as greatly as Christmas itself. This years big day was supposed to be 4.11.2016 (it was usually published on the first Friday of November). At the moment of writing this post I can seem to find the new advert in the Internet which probably means that this year the art will see the light of the day a week later. While we wait, there is nothing better to do than entertain ourselves with watching the previous masterpieces.

4. Coroczna reklama Johna Lewisa

Pamiętacie może zeszłoroczną reklamę świąteczną ze staruszkiem na księżycu, która poruszyła serca każdego i uczyniła z autorki piosenki w niej wykorzystanej międzynarodową gwiazdę? To właśnie jedna z Lewis’owskich reklam. Reklamy tej firmy mają to do siebie, że zawsze niosą ze sobą jakieś przesłanie- o przyjaźni, miłości, samotności itp. Być może w Polsce reklamy firmy Lewis nie są aż tak znane, ale w Wielkiej Brytanii jej coroczne arcydzieła wyczekiwane są z niemal identyczną niecierpliwością co same Święta. W tym roku wielkim dniem miał być 4.11.2016 (co roku był to zazwyczaj pierwszy piątek listopada). W momencie pisania tego posta nie znajduję jeszcze najnowszej reklamy w sieci co prawdopodobnie wskazuje na to, że w tym roku dzieło to ujrzy światło dzienne prawdopodobnie tydzień później. Nie pozostaje nam nic innego jak umilić sobie czas oczekiwania oglądając poprzednie majstersztyki.

5. Coffeehouse chains Chrismas offer and their festive takeaway cups’ designs 

As a big fan of coffee I could not forget to mention the festive alternatives to my ‘ambrosia’. Maybe I am being  a bit too mainstream here but my favourite coffeehouse chain is some famous coffee company, whose logo presents the siren with green colour in the background. Last year, the company failed miserably as their takeaway cups’ festive design was considered by many as… too modest. This year, the official date of launching the festive design is 10.11.2016. (Un)fortunately, some of the company’s employees couldn’t handle the pressure and had to take a peek at what is hidden in the big boxes with the signs: ‘No peeking until November 1o’. Moreover, the picture of the design leaked out. I think somebody will have to forget about getting any gifts from Santa this year…;). I also peeked- this years’ design is richer than 2015’s. For me it was almost perfect until the moment I saw takeaway cups’ design of one of the biggest ‘green’ company’s competitors. Now, THESE are proper Christmas cups, Ladies and Gentlemen!
My winter challenge this year? To try all the items from Christmas menu of both of the coffeehouse chains :)!

5. Ozdobne jednorazowe kubki sieci kawiarni oraz ich świąteczna oferta

Jako wielka fanka kawy nie mogłabym nie wspomnieć o świątecznych wersjach mojej ‘ambrozji’. Może będę tutaj zbyt mainstreamowa, ale moją ulubioną siecią jest pewna popularna marka kawiarni, której znakiem rozpoznawczym jest syrena na zielonym tle. Dosyć znana jest historia zeszłorocznej wpadki tej oto sieci, która zdaniem klientów wyprodukowała… zbyt skromne kubki świąteczne. W tym roku, oficjalną datą wejścia do sprzedaży kubków ze świątecznym designem jest 10.11.2016. (Nie)stety niektórzy pracownicy sieci kawiarni nie wytrzymali i podejrzeli co znajduje się w wielkich pudłach z napisem: ‘Nie podglądać do 10 listopada’. Mało tego, do sieci wyciekło zdjęcie ze świątecznym projektem. Ktoś chyba może co najwyżej pomarzyć o prezentach od Świętego Mikołaja w tym roku… 😉 Ja również podejrzałam- wzór jest ‘bogatszy’ niż w 2015 roku.Dla mnie był wręcz idealny do momentu gdy zobaczyłam kubki jednego z największych konkurentów ‘zielonych’ kawiarni. To są dopiero świąteczne kubki, proszę Państwa!
Mój challenge tej zimy? Spróbować wszystkich świątecznych propozycji obu sieci kawiarni :)!

img_3352                       img_3353

What is the festive season marker for you? When does this season usually start for you?

A co dla Was jest wyznacznikiem nadejścia sezonu świątecznego i kiedy zazwyczaj się on rozpoczyna?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s